تصمیم گرفتیم به همراه سه نفر از دوستانمان خانوادگی به شیراز برویم. برنامه ریزی رفت و برگشت و هماهنگی هتل با من بود. برنامه ریزی بازدید از مکان های تفریحی به عهده یکی از دوستانمان به نام مهدی بود (که عمدا از گفتن فامیلی اش برای حفظ آبروی او اجتناب می کنم). تقریبا یک هفته قبل از رفتنمان من طبق عادتی که برای برنامه ریزی در کسب و کار دارم، برنامه سفر را مهیا کرده بودم و همه چیز آماده بود اما مهدی به خاطر مشغله های کاری یا بهتر بگویم به بهانه مشغله های کاری برنامه ریزی را مداما عقب می انداخت.

برنامه ریزی دیرهنگام

تا جایی که صبح روز حرکتمان مهدی برنامه ها را به سرعت در ذهنش هماهنگ کرد. به جرئت می توانم بگویم او یکی از بدترین برنامه های زندگی خودش و ما را ترتیب داد. به جای رفتن به حافظیه و خوردن فالوده شیرازی، ما را به باغ وحشی برد که گویا برای داشتن نوع خاصی زرافه محبوب بود. ما به خاطر دوستی مان چیزی نگفتیم و تصمیم گرفتیم خانوادگی به باغ وحش برویم و به برنامه ریزی او احترام بگذاریم. اما رفتن همانا و پشیمان شدن همانا.

باغ وحشی که انتخاب کرده بود حتی از باغ وحش های تهران هم کوچک تر بود و تقریبا هیچ جاذبه ای نه برای ما و نه برای بچه هایمان نداشت. در گشت و گذارمان وسط باغ وحش یکی از زرافه ها کلاه محبوب پسرم را از سرش برداشت و آن را جویید! هر لحظه بیشتر از لحظه قبل به بد بودن برنامه ریزی مهدی ایمان می آوردم. ما نه تنها سرگرم نشدیم و چیز جذابی ندیدیم بلکه ساعت ها درگیر بودیم تا حواس پسرم را پرت کنیم و گریه او را متوقف کنیم.

از ادامه سفر و اتفاقات اذیت کننده آن بیشتر برایتان نمی گویم ولی در همین حد بدانید که به قدری سفر بدی بود که ما زودتر از زمان مورد انتظارمان به تهران برگشتیم.

اهمیت برنامه ریزی در کسب و کار

دو روز بعد با یک فنجان قهوه، به یکی از همکارانم درباره این تجربه گفتم. او فقط به من خنديد “من دقیقا میدونم کجا رفتی” اون گفت “این باغ وحش تا حد زیادی به داشتن زرافه های تهاجمی بدنامه”بعدش ده ها جاي ديگه رو که بايد به جای باغ وحش مي رفتيم رو اسم برد و من هر لحظه بیشتر از دفعه قبلی حسرت می خوردم.

در این مورد، مهدی نتوانست درست برنامه ریزی کند. او تا آخرین لحظه صبر کرد، بدون اطلاعات کافی تصمیم گرفت و از هیچ کس مشاوره نخواست. کاش می توانستم بگویم این اولین و آخرین باری است که با او سفر می روم ولی ارزش دوستی فراتر از این حرف هاست.

برنامه ریزی در کسب و کار

مجموعه پست های «چالش ۵ هفته ای رهبری» برداشت آزادی از کتابی با همین نام نوشته پاتریک لدین است. مفاهیمی که نویسنده اصلی قصد منتقل کردن آن را داشت در فضایی ایرانی و با تلفیق با تجربیات شخصی من ویرایش شده است تا خوانندگان عزیز فضاسازی و ارتباط ذهنی راحت تری داشته باشند.

چالش ۵ هفته ای رهبری

کلام پایانی

برنامه ریزی در کسب و کار هم بسیار شبیه به برنامه ریزی در سفر و داستانی است که برایتان روایت کردم. شما باید برای اولویت هایی که تعیین کردید، برنامه ریزی مناسبی داشته باشید تا در نهایت بتوانید آنها را به منصه ظهور برسانید.

این هفته شما اهمیت برنامه ریزی را بررسی می کنید. فعالیت های روزانه به شما این فرصت را می دهد که جنبه های مختلف برنامه ریزی در کسب و کار را در نظر بگیرید و در مورد چگونگی رویکردتان به ایجاد برنامه ها هم به تنهایی و هم با دیگران فکر کنید. تا پایان هفته، شما فرصتی برای برنامه ریزی درباره اولویت هایتان خواهید داشت.

برچسب ها: