در این ویدیو سیر کارآفرینی را از زمان شروع کسب و کار و ایده یابی تا پیدا کردن شریک و در نهایت تیم سازی بررسی کردم. سوال پرسش های بسیاری نظیر نقطه شروع، ایده کسب و کار، شراکت و تیم سازی در این گفتگو صمیمی در رویداد کارآفرینی راکار بیان شده است.

سیر کارآفرینی چطور است؟

برای شروع کسب و کار نباید به دنبال مشکل بگردیم تا آن را حل کنیم. نکته این است که شما باید مبتلا به مشکلی باشید و برای حل کردن همان مشکل قیام کنید. خواه از حل کردن مشکل پولی حاصل شود یا نشود، شما قدمی در راستای حل مشکلی برداشته اید که بسیار ارزشمند است. شما نباید زور بزنید مسئله و نیاز واقعی فکر کنید، باید سراغ مسئله و مشکلی بروید که برای خود شما رخ داده است.

اگر به سراغ مشکلی بروید که برای خودتان رخ داده است، مشکل را مشکل خودتان می بینید. شما به کسی لطف نمی کنید، مشکل و مسئله خودتان را حل می کنید، پس غر هم نمی زنید. مسئله ای که مسئله شما نیست را نمی توانید به زور مسئله خودتان کنید. شما برای شروع کسب و کار باید به سراغ نیاز واقعی یا مسئله خودتان بروید و هر کاری که می توانید در حد وسعتان برای حل آن مسئله انجام دهید.

منفصل زندگی کردن

در ادامه بررسی سیر کارآفرینی، درباره منفصل زندگی کردن هم صحبت کردیم. نوعی از زندگی وجود دارد که شما را در جوانی پیر می کند. مواظب باشید درگیر این نوع از زندگی نشوید و در ادامه مباحث سیر کارآفرینی موارد ذیل را مورد بررسی قرار دادیم که جزئیات آنها را می توانید در ویدیوی ابتدای صفحه مشاهده کنید.

  • تیم سازی
  • شراکت
  • شریک خوب چه ویژگی هایی دارد؟
  • با ایده شروع کنیم یا تیم؟
  • چرا نمی توانید با رفیق تان، شریک کسب و کار باشید؟
  • فرضیات شما در کسب و کار چه جایگاهی دارد؟
  • فرضیات سمی که شما را از مسیر درست کسب و کار خارج می کند، چه فرضیاتی است؟
برچسب ها: