کسب و کار

خرداد 3, 1403
سیر کارآفرینی در 16 دقیقه

در این ویدیو سیر کارآفرینی را از زمان شروع کسب و کار و ایده یابی تا پیدا کردن شریک و…

اردیبهشت 16, 1403
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته چهارم، روز بیست و چهارم: درک روابط در کسب و کار

به عنوان مدیر فروش شرکت داتیس با طیف وسیعی از ذینفعان اعم از مدیرعامل، هیئت مدیره، سرمایه گذاران، پیمانکاران فرعی،…

اردیبهشت 2, 1403
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته چهارم، روز بیست و سوم: تحریک تخیل

تازه لپتاپم را بسته بودم و ذهنم را از سرکار به محیط خانه تغییر دادم که پسرم وارد اتاق شد…

اردیبهشت 2, 1403
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته چهارم، روز بیست و دوم: مالکیت کسب و کار

تعیین اینکه چگونه اولویت ها را به دست می آورید به شما اجازه می دهد واقعا به اهدافتان برسید، زیرا…

اردیبهشت 2, 1403
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته سوم، روز بیست و یکم: رهبر تاثیرگذار

زمانی که برای سخنرانی در یک سمینار ملی دعوت شدم، متوجه شدم قبل از من یکی از اساتید بزرگم در…

فروردین 28, 1403
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته سوم، روز بیستم: پیشرفت های کوچک در کسب و کار

حتما همه شنیده اید که ورود به دانشگاه های دولتی سخت است. این عبارت را وقتی متوجه شدم که در…

1 2 3 6