بدون دسته بندی

بهمن 30, 1402
خودت را بشناس

در سلسله گفتگوهای یک وعده تجربه با استاد عزیزم آقای حمیدرضا موثقی درباره سوالات نسل جوانی که می خواهند مسیر…

بهمن 30, 1402
مسیر کارآفرین شدن چگونه است؟

ترکیب برنده در کسب و کار چیست؟ بعد از تجربه داوری در برنامه تلویزیونی میدون و تعامل با کسب و…

آذر 7, 1400
نوشته ها و نقش من

این قسمت از وبسایت به عنوان نوشته ها بارگذاری می شود. ولی در این اولین نوشته قصد داشتم دیسکلیمری داشته…