Tag: رهبری هفته دوم

بهمن 4, 1402
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته دوم، روز چهاردهم: به کارگیری تمام توان

یکی از دوستانم مدام به من پیشنهاد می داد با هم پاراگلایدر را تجربه کنیم. این پیشنهاد او برای 6…

بهمن 4, 1402
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته دوم، روز سیزدهم: بستن درها

روزهای ارشد MBA دانشگاه تهران روزهای خوشایند و سختی بودند. در آن زمان من هم درس می خواندم، هم سعی…

بهمن 4, 1402
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته دوم، روز دوازدهم: کشف اشتیاق

مدیر یکی از استارتاپ های بزرگ و برند (که عمدا از بیان نام آن خودداری می کنم) که حدود ۶۰۰…

بهمن 4, 1402
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته دوم، روز یازدهم: کشف استعدادهای کسب و کار

سالی یک بار همه اعضای تیم و افرادی که با آنها کار میکنم را در یک اتاق جمع می کنم….

بهمن 4, 1402
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته دوم، روز دهم: حل مشکلات در کسب و کار

کاش کسی بود که این نکات را زمانی که اولین استارتاپم را شروع کردم به من می گفت. حل مشکلات…

بهمن 4, 1402
چالش ۵ هفته ای رهبری، هفته دوم، روز نهم: درک معنای هدف

برای سخنرانی در یک رویداد با موضوع رهبری در اصفهان دعوت شدم. سخنرانی در این رویداد برای من جذاب بود…

1 2